APEL DESCHIS – Lockout Stereotypes

dedicat artistelor vizuale cu abordări multidisciplinare (foto | video | sunet | text)

TERMEN PRELUNGIT: 17.02.2023

Termen limită de aplicare: 07.02.2023

Prezentare succintă:

Asociația Art Media Events Studio invită artistele vizuale, a căror practică include abordări multidisciplinare, să trimită propuneri de lucrări/ intervenții artistice pentru expoziția de grup din cadrul proiectului ”Lockout Stereotypes”, realizat în cooperare cu Asociația 4Culture (București) și Fundația Fiksdal Dans (Oslo).

Temele vizate în cadrul expoziției urmăresc: discriminarea persoanelor / comunităților de etnie romă din România, inclusiv în ceea ce privește oportunitățile de angajare, discriminarea și marginalizarea femeilor rome, stereotipuri și prejudecăți în spațiul românesc față de fetele și femeile de etnie romă.

Eligibilitate:

Participarea este deschisă tuturor artistelor rezidente în România sau Norvegia, indiferent de vârstă, sex, naționalitate, care lucrează în orice mediu artistic contemporan. Expoziția va fi prezentată la Ploiești și București în primăvara lui 2023, având prevăzută și o versiune digitală adaptată mediului educațional din școlile partenere din Ploiești

  • disponibilitate în perioada martie-mai 2023 pentru participarea la o serie de tururi ghidate ale expoziției și la o dezbatere tematică
  • în cazul artistelor străine este important ca acestea să vorbească fluent limba engleză
  • sunt puternic încurajate candidaturile artistelor care provin din rândul minorităților, cu/sau fără experiență profesională, dar care prezintă un interes în cadrul artistic contemporan

Înscrieri:

Pentru a participa la selecție, candidatele trebuie să furnizeze următoarele documente:

  • CV (în limba română sau engleză);
  • o scurtă prezentare a conceptului artistic pe care îl propun spre a fi dezvoltat în cadrul proiectului, inclusiv detalii tehnice (dacă este cazul);
  • portofoliu complet / alte materiale relevante aplicației (format A4, PDF, nu mai mult de 10 Mb; lucrări video sau documentație în format AVI, WMV sau QuickTime de până la 500 mb în total). Vă rugăm să furnizați un link pentru descărcare utilizând servicii de transfer gratuite precum Dropbox.com sau Wetransfer.com.

Materialele se trimit la: artmediaeventsstudio@gmail.com până la data de 07.02.2023, ora 23:59.

Finanțare:

  • Se vor asigura onorarii pentru artiștii selectați în cadrul expoziției.
  • Organizatorii își rezervă dreptul de a opera modificări ale datelor evenimentelor.

Mai multe despre proiect:

Proiectul ”Lockout Stereotypes” abordează problemele de natură discriminatorie în raport cu fetele și femeile rome, care sunt dublu discriminate, pe criterii etnice și de gen. Include practici curatoriale și de producție inovatoare, propune atât activități de educație culturală, cercetare și producție artistică cu rol de empowerment, creștere a gradului de conștientizare publică, încredere și stimă de sine, cât și produse culturale noi (carte ilustrată, obiecte de design creativ), promovând astfel diversitatea și tradițiile culturii rome în rândul comunității și al unui public extins din România și Norvegia.

Expoziția va fi prezentată la Ploiești și București în primăvara lui 2023, având prevăzută și o versiune digitală adaptată mediului educațional din școlile partenere din Ploiești, cu introduceri audio-video explicative .


Producător: Asociația AMES – Art Media Events Studio

Parteneri: Asociația 4Culture, Fundația Fiksdal Dans

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.