Despre proiect

Proiectul Lockout Stereotypes vine în continuarea activităților și a proiectelor dedicate tinerilor și elevilor realizate de Asociația Art Media Events Studio – AMES. Din dorința de formare și educare asociația urmărește, prin dezvoltarea acestui proiect, susținerea fetelor și femeilor de etnie romă din comunitățile din Ploiești. La baza acestui proiect va sta motivația de combatere a dublei discriminări cu care acestea se confruntă sistematic (criterii etnice și de gen), prin realizarea de activități culturale, al căror scop este de a valorifica cultura romă în afara stereotipurilor atribuite.

 

Lockout Stereotypes își propune să expună social și istoric formele de opresiune și discriminare la adresa femeilor rome, iar prin intermediul evenimentelor culturale realizate (expoziție, tururi ghidate, dezbateri, producții și ateliere de teatru și performance) să combată stereotipurile legate de profesiile cultural-artistice asociate femeilor din comunităților rome. Promovarea și expunerea discuțiilor din cadrul expoziției și atelierelor de lucru urmărește lărgirea dialogului între publicul larg și comunitățile rome, cu scopul de a educa și forma un spațiu de manifestare culturală sigur pentru femei. 

 

Folosind practici curatoriale, cooperare bilaterală și susținerea producției artistice inovatoare, se dorește asigurarea unui forme de suport și educație  ce au ca scop motivarea femeilor rome de a-și finaliza studiile și de a urma o carieră profesională. Tinerele care vor participa în cadrul proiectului vor învăța să își dezvolte proiecte personale ce țin de sfera artelor performative și vizuale, rezultatele fiind promovate către publicul larg din România și Norvegia.

 

Vom asigura creșterea gradului de conștientizare publică asupra stereotipurilor și discriminărilor etnice și de gen prin susținerea diversității și a tradițiilor culturii rome. Acest lucru se va materializa prin: realizare producției de obiecte/produse artistice de către artiștii care abordează tematici conexe proiectului, tipărirea unei cărți de ilustrație trilingvă (romani – română – engleză), realizarea de dezbateri publice cu invitați specializați în istoria și cultura romani.

 

Lockout Stereotypes este un proiect de cooperare România – Norvegia, coordonat de Asociația Art Media Events Studio (Ploiești), cu participarea Asociației 4Culture (București) și a Fundației Fiksdal Dans (Oslo) ce se va derula în perioada  septembrie 2022 – aprilie 2024 în orașele Ploiești și București. 

 

Descoperă cele 3 componente principale: LOCKOUT. Cum scăpăm de etichetări?  |  Profesii și stereotipuri. Educație și cultură pentru fetele și femeile rome  |  Un viitor care încurajează femeile rome!

LOCKOUT. Cum scăpăm de etichetări?

Expoziție | Tururi ghidate | Dezbaterite | Dezbatere

 

În urma unui apel deschis, 5 artiste vor fi selectate pentru realizarea unei expoziții de grup, care va fi prezentată publicului din Ploiești și București. În cadrul acesteia, va exista o serie de tururi ghidate realizate de către artiste și curatoarea expoziției pentru elevii/elevele din Ploiești, precum și o dezbatere publică despre dificultățile femeilor rome în privința șanselor de a finaliza educația de bază și de a accesa locurile de muncă dorite, fără a fi discriminate.

Prima componentă a proiectului are ca scop creșterea gradului de conștientizare față de mentalitățile stereotipale și a segregării sociale rezultate din prejudecăți față de femeile de etnie romă.

Profesii și stereotipuri. Educație și cultură pentru tinerele și femeile rome

Workshop & spectacol | Ateliere de teatru & muzică | One woman show

 

Prin intermediul spectacolului ”HORDE” realizat de coregrafele Ingri Fiksdal și Solveig Styve Holte, 15 tinere de etnie romă vor avea prilejul să descopere universul teatral și al spectacolului. Acestea vor beneficia de suport financiar, educațional și emoțional, iar rezultatele vor fi prezentate publicului din Ploiești.

Atelierele de teatru pornesc de la scrieri din dramaturgia romă și au ca scop incluziunea culturală a diferitelor forme artistice lipsite de stereotipie. Același rol îl vor avea și atelierele de muzică. Rezultatele acestora vor fi prezentate public, iar promovarea acestora urmărește motivarea tinerelor rome de a-și finaliza studiile și de a urma o carieră în sfera culturală.

Pe lângă atelierele și sesiunile de lucru, proiectul va susține producția pentru o piesă de teatru ”one woman show”. 

Demersul acestei componente își va găsi rezumatul într-o carte ilustrată pentru copii trilingvă (romani – română – engleză) și într-o serie de obiecte de design din lemn.

Un viitor care încurajează femeile rome!

Vizite de lucru | Schimburi de bune practici | Formare profesională | Ghid cu rezultate

 

Lockout Stereotypes este un proiect a cărui menire este să asigure tinerelor și femeilor din comunitățile rome din Ploiești încrederea că pot să urmeze o carieră în mediile culturale.

Suntem conștienți că această schimbare socială are nevoie de timp, de ajutor, de susținere și mai ales de urmărire constantă a progresului. Astfel, ne propunem ca în perioada de dezvoltare a proiectului să realizăm 2 vizite bilaterale, pentru a forma o legătură cu partenerul norvegian, care să faciliteze susținerea femeilor în parcursul lor artistic și profesional (chiar și după finalizarea proiectului).

De asemenea, pentru a putea asigura și facilita cele mai eficiente și sigure medii pentru participante, vom avea întâlniri permanente de supervizare.  

Considerăm că acesta este primul pas către ”Un viitor care încurajează femeile rome!” și pentru că ne dorim ca evoluția, demersurile și rezultatele acestui proiect să fie un exemplu de urmat, vom realiza și un ghid care poate servi drept model pentru alte proiecte de susținere a femeilor de etnie romă.

Valoarea finanțării nerambursabile (85% Grant SEE și 15% bugetul național) este de 977.013 lei (197,699.87 euro).

 

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.

 

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.

 

Programul RO CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii pe www.ro-cultura.ro.