Sesiuni de lucru și întâlniri de formare profesională non-formală – TOOLKIT Lockout Stereotypes

 

Pentru multe dintre comunitățile Rome, excluderea social și discriminarea sunt frecvente. Deși au fost făcute multe eforturi de integrare a romilor, mai sunt foarte multe de făcut în domeniul politicilor publice și al integrării sociale. Potrivit raportului din anul 2019 privind strategiile naționale de integrare a romilor, 68% dintre romi părăsesc școala foarte devreme. Doar 18% dintre copiii romi urmează niveluri superioare de învățământ și 63% dintre tinerii romi nu urmează studii, nu sunt angajați sau în perioade de formare. În plus, doar 43% dintre romi au o formă de muncă plătită. Mare parte din populația romă trăiește marginalizată în condiții socio-economice sărace și se confruntă cu discriminarea, excluziunea socială și segregarea. Conform Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE 80% dintre aceștia continuă să trăiască sub pragul de sărăcie. În aceste condiții, intensificarea proiectelor și a programelor de integrare socială prin educație culturală, prin activare comunitară, este o mare necessitate a societății contemporane. 1Printr-o rezoluție adoptată în 2022, deputații europeni au solicitat acces egal la educație, locuri de muncă, îngrijiri medicale și locuințe pentru cetățenii romi ce trăiesc în UE. Totodată aceștia au cerut ca statele membre să includă copiii romi în planurile naționale de combatere a excluderii sociale a copiilor care trăiesc la limita sărăciei. Raportul îndeamnă ca strategia să țină cont de diversitatea acestei comunități și să ofere persoanelor rome participare egală la elaborarea politicilor publice. (https://www.europarl.europa.eu/topics/ro/article/20200918STO87401/discrimin area-romilor-in-ce-consta-si-cum-raspunde-ue) Proiectul Lockout Stereotypes a selectat o comunitate de romi foarte săracă din Ploiești (aprox. 10.000 prsoane), din cartierul Mimiu, unde abandonul școlar este frecvent. Școala este abandonată cel mai frecvent după clasa I sau în clasele a VII-a sau a VIII-a, iar în cazul fetelor, abandonul şcolar intervine în momentul în care decid să se căsătorească Școala cu clasele I-VIII nr. 19 din Ploiești este situată în cartierul Mimiu, una dintre cele mai rău famate zone ale orașului. Această unitate de învățământ este cunoscută pentru faptul că aproape 98% din elevi sunt de etnie romă. Situația în Școala nr. 19 este una critică, reflectată de rezultatele extrem de slabe la evaluările naționale. Această performanță scăzută este un indicator al numeroaselor probleme cu care se confruntă elevii și personalul didactic, inclusiv condițiile materiale precare și lipsa de suport din partea autorităților. Cu toate acestea, Școala nr. 19 are un rol important în comunitatea romă, deoarece aici se studiază limba, literatura, istoria și tradițiile rromilor, oferind astfel elevilor oportunitatea de a-și cunoaște și valorifica identitatea culturală în comunitate. Deși școala se confruntă cu dificultăți majore, este un loc esențial pentru educația și integrarea tinerilor din cartierul Mimiu. Liceul Tehnologic Sf. Apostol Andrei este o instituție de învățământ importantă, ce deserveste o comunitate mixtă, incluzând elevi atât din zona de Nord a orașului, cât și din localitățile din împrejurimi. În acest context, elevii beneficiază de sprijinul unui corp profesoral dedicat, având oportunitatea de a învăța diverse meserii care le pot oferi un grad ridicat de independență în viața adultă. Liceul răspunde necesității pieței muncii de a furniza personal calificat în domeniul serviciilor, acoperind diferite niveluri de calificare profesională. Înființarea sa a fost determinată de cerința de a pregăti tineri capabili să îndeplinească diverse roluri în economia locală și regională, contribuind astfel la dezvoltarea socio-economică a zonei. 2Un alt motiv al slabei participări şcolare şi ratei ridicate a abandonului şcolar îl reprezintă lipsa resurselor necesare. Cele mai multe familii din comunitate nu au surse de venit permanente pentru a asigura suportul copilului înscris la şcoală. Pentru majoritatea părinţilor educaţia este foarte puțin valorizată, şansele de integrare profesională cu un nivel redus de studii fiind nule. Şcoala din comunitate derulează o serie de proiecte care au ca scop creşterea participării şcolare. Toate activitățile propuse prin proiectul Lockuout stereotypes au fost concepute ca grupurile țintă selectate să cunoască artiști, profesori, muzicieni care au reușit prin educație și prin determinarea pe care au avut-o pentru a-și îndeplini visul. Puterea exemplului personal și a parcursului profesional de succes au fost considerate ca piloni importanți pe care s-au axat dezbaterile și întâlnirile ce au avut loc în cadrul proiectului

 

Citește mai multe în Toolkit-ul Lockout Stereotypes:

Toolkit Lockout Stereotypes.docx